บ้านหยกสวย
    ประเภทของหยก
    สีหยกและความหมายหยก
    หยกกับวันเกิด
    การวัดขนาดแหวนหยก
    การวัดขนาดกำไลหยก
    วิธีใส่และถอดกำไลหยก
    วิธีการดูแลรักษาหยก
    ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า
    ติดต่อเรา
    ประเภทสินค้า
    กำไลหยกหายากพร้อมใบเซอร์ A-Jade
    หยกหายากชนิดอื่นพร้อมใบเซอร์ A-Jade
    กำไลหยกพร้อมใบเซอร์ A-Jade
      กำไลหยกฮกลกซิ่ว
      กำไลหยกเขียวเข้ม
      กำไลหยกเขียวอ่อน
      กำไลหยกม่วง
      กำไลหยกน้ำผึ้ง
      กำไลหยกขาว
      กำไลหยกดำ
      กำไลหยกแดง
    หยกประเภทอื่น A-Jade
      แหวนหยก-1
      แหวนหยก-2
      แหวนหยก-3
      แหวนหยก-4
      แหวนหยก-5
      หัวแหวนหยก
      ตุ้มหูหยก
      สร้อยข้อมือหยก
      สร้อยคอหยก
      จี้หยก-1
      จี้หยก-2
      พระหยก
      เจ้าแม่กวนอิม
      พระสังกัจจายน์
    สินค้าขายต่ำกว่าทุน
      กำไลหยกเกรดธรรมชาติ-ท้องปลิง
      กำไลหยกเกรดธรรมชาติ-มวลกลม
      กำไลหยกหุ้มเงิน
    อัญมณีอื่นๆ
      ทับทิม
      ไหมทอง ไหมนาค ไหมดำ
      โรโดโครไซต์
      อำพัน
      นิหร่า
      บลัดสโตน
      อความารืน
      สร้อยข้อมือหินสี
    คิวอาร์โค๊ต
สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 9
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 952
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 969,523
 กำไลหยกเขียวอ่อน
  
       


  สนใจวงไหนสามารถนัดเจอนอกสถานที่ได้

1. กำไลหยกเขียวอ่อนมวลกลมพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 14,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 52.57 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 71.62 มม ความหนา 11.55 มม
เลขที่ใบเซอร์ A 1710050766


2. กำไลหยกท้องปลิงสีเขียวพร้อมใบเซอร์ เนื้อแก้ว / ราคา  25,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 52.87 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 68.66 มม ความหนา 13.11 มม
เลขที่ใบเซอร์ A 17081806733. กำไลหยกท้องปลิงสีเขียวพร้อมใบเซอร์ เนื้อแก้ว / ราคา  25,000 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 53.07 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 68.47 มม ความหนา 11.33 มม
เลขที่ใบเซอร์ A 1708180672


4.กำไลหยกท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใยกิ่งแก้ว / ราคา 15,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 52.99 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 68.38 มม ความหนา 13.90 มม
เลขที่ใบเซอร์ A 1706280555

5. กำไลหยกเขียวอ่อนท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 12,500 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 53.71 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 68.36 มม ความหนา 7.48 มม
เลขที่ใบเซอร์ 73160-9 (วงนี้ติดหยกแดงด้วยค่ะ)

6. กำไลหยกท้องปลิงสีเขียวพร้อมใบเซอร์ เนื้อแก้ว / ราคา  25,000 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 54.09 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 71.42 มม ความหนา 14.44 มม
เลขที่ใบเซอร์ A 1708180674


7. กำไลหยกเขียวอ่อนท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 12,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 55.52 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 72.13 มม ความหนา 8.46 มม
เลขที่ใบเซอร์ 76713-10


8. กำไลหยกท้องปลิงสีเขียวพร้อมใบเซอร์  เนื้อลำใย / ราคา 10,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 55.10 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 71.22 มม ความหนา 7.95 มม
เลขที่ใบเซอร์ 76713-39. กำไลหยกท้องปลิงสีเขียวพร้อมใบเซอร์  เนื้อเทียน / ราคา 9,500 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 56.11 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 70.77 มม ความหนา 7.23 มม
เลขที่ใบเซอร์ 75651-7


10. กำไลหยกเขียวอ่อนอมม่วงท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 9,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 56.77 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 73.17 มม ความหนา 8.32 มม
เลขที่ใบเซอร์ 76714-7

11. กำไลหยกเขียวลายส่าหร่านท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.03 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 73.13 มม ความหนา 8.25 มม
เลขที่ใบเซอร์ 76713-6


12. กำไลหยกเขียวอ่อนมากๆท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 9,000 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.33 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 73.53 มม ความหนา 8.22 มม
เลขที่ใบเซอร์ 76713-9

13. กำไลหยกเขียวท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 9,500 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.29 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 73.64มม ความหนา 8.32 มม
เลขที่ใบเซอร์ 73614-7

14. กำไลหยกเขียวอ่อนมวลกลมพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 14,000 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.65 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 80.22 มม ความหนา 11.34 มม
เลขที่ใบเซอร์  A 1710040761

15. กำไลหยกเขียวอ่อนมวลกลมพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.66 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 80.00 มม ความหนา 10.94 มม
เลขที่ใบเซอร์  A 1710050764

16. กำไลหยกเขียวอ่อนมวลกลมพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 14,000 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.89 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 80.17 มม ความหนา 10.84 มม
เลขที่ใบเซอร์  A 1710050765

17. กำไลหยกเขียวอ่อนอมม่วงท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 9,000 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.95 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 73.2 มม ความหนา 7.77 มม
เลขที่ใบเซอร์ 76714-3

18. กำไลหยกเขียวอ่อนท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อแก้ว / ราคา 25,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 57.55 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 73.80 มม ความหนา 12.01 มม
เลขที่ใบเซอร์ A 1708180675

19. กำไลหยกเขียวครึ่งขาวท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 10,000 บาท  
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 58.33 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 74.53 มม ความหนา 8.38 มม
เลขที่ใบเซอร์ 73614-2

20. กำไลหยกเขียวอ่อนท้องปลิงพร้อมใบเซอร์ เนื้อลำใย / ราคา 12,000 บาท 
เส้นผ่าศูนย์กลางใน 58.38 มม. เส้นผ่าศูนย์กลางนอก 75.27 มม ความหนา 8.59 มม
เลขที่ใบเซอร์  A 1709280745 

Copyright by xn--12c1cc7ab3auf5dvn.com
Engine by MAKEWEBEASY